Happy Pop's selkä ja polvet

Happy Pop's kasvattien polvitilasto ja selän tarkempi spondyloositilasto v.2008-2019. Lähde Kennelliiton jalostustietojärjestelmä.

Pitkäkarvaiset mäyräkoirat, kuvattu 57% kasvateista =24 koiraa/42 koirasta. K=kalkkeumien lukumäärä

Kaikkien tähän asti kuvattujen Happy Pop's kasvattien selkäkuvaustulokset v.2008-2019. Klikkaamalla kuvaa, saat siitä suuremman.

Selkäkuvauksen perustaa:

Katariina Mäki on kääntänyt otteen Tanskalainen eläinlääketieteen maisterintutkielma mäyräkoirien välilevytyrän (ns. mäyräkoirahalvaus) vähentämisestä röntgenkuvausten avulla (Andersen & Marx 2014):

Tutkielman tarkoituksena oli selvittää välilevytyrän yleisyyttä tanskalaisilla mäyräkoirilla sekä tarkastella selän röntgenkuvaukseen perustuvan jalostusohjelman tehokkuutta. Jalostusohjelma perustuu välilevytyräriskin määrittämiseen kalkkeutuneiden välilevyjen lukumäärän perusteella. Mäyräkoirille lasketaan Tanskassa myös kalkkeutumien lukumäärään perustuvia BLUP-indeksejä. Välilevytyrän esiintyvyydeksi Tanskan kannassa arvioitiin karkeakarvaisilla mäyräkoirilla 16,0 %, pitkäkarvaisilla 17,4 % ja lyhytkarvaisilla 21,6 %. Eri karvanlaatumuunnosten välinen ero ei kuitenkaan ollut tilastollisesti merkitsevä (P > 0.05). ”Kotikoirilla” oli merkitsevästi suurempi riski välilevytyrään verrattuna käyttökoiriin. Sukupuolella tai sillä oliko koira steriloitu/kastroitu, ei ollut vaikutusta välilevytyrän esiintymiseen.

Tutkimuksen mukaan 44 % koirista, joilla oli ollut välilevytyrä, oli lopetettu tyrän vuoksi. Yksikään koirista, joilla ei ollut kalkkeumia, ei ollut sairastunut välilevytyrään. Koirilla, joilla oli vähintään viisi röntgenkuvassa kalkkeutuneeksi erottuvaa välilevyä, oli 11-kertainen riski välilevytyrään verrattuna koiriin, joilla kalkkeumia oli tätä vähemmän. Vain kaksi 19:stä tämän ryhmän koirasta oli arvioitu kliinisesti oireettomaksi.

Koirilla, joiden BLUP-indeksi oli alle sata, oli yli 15-kertainen riski sairastua verrattuna koiriin, joiden indeksi oli vähintään 100. Kaikilla koirilla, joilla ei ollut yhtään kalkkeumaa, oli yli sadan indeksi. Koirista, joilla oli yli viisi kalkkeumaa, yhdenkään indeksi ei ollut yli sadan.

Tutkimuksen johtopäätöksinä todettiin, että kalkkeutuneiden välilevyjen lukumäärä sekä BLUP-indeksi ovat hyviä välilevytyrän riskin ennustajia. Indeksi ennustaa koiran jälkeläisten riskiä, kun taas kalkkeutuneiden välilevyjen lukumäärä on hyvä ennuste kyseisen koiran omasta tilasta. Lukumäärä voidaan kuitenkin arvioida vasta koiran ollessa vähintään 2-vuotias.

Lue lisää Suomalaisesta tutkimuksesta Välilevytyrän vaikutus aelkälihasten koon ja koostumukseen mäyräkoirilla, Lotta Savolainen (2016).

Niina Helenius: Koiran välilevysairaus ja akupunktio, kirjallisuuskatsaus (2014).

SELKÄKUVAUSTULOKSET KOIRITTAIN HAPPY POP'S KASVATEILLA:

Pitkäkarvainen mäyräkoira / Narttu
Reknro: FIN18161/08
Synt.aika: 7.2.2008
Kuvausikä: 22 kk
 
Muut havainnot:
K-tulos: K0
Isä: AAVISTUKSEN Å'SOLEMIO; K0
Emä: MERKALEEN'S NATALIA; K6
 
Pitkäkarvainen mäyräkoira / Narttu
Reknro: FIN18162/08
Synt.aika: 7.2.2008
Kuvausikä: 22 kk
 
Muut havainnot:
K-tulos:K1
Isä: AAVISTUKSEN Å'SOLEMIO; K0
Emä: MERKALEEN'S NATALIA; K6
 
Pitkäkarvainen mäyräkoira / Narttu
Reknro: FIN18163/08
Synt.aika: 7.2.2008
Kuvausikä: 22 kk
 
Muut havainnot:
K-tulos: K0
Isä: AAVISTUKSEN Å'SOLEMIO; K0
Emä: MERKALEEN'S NATALIA; K6
 
Pitkäkarvainen mäyräkoira / Narttu
Reknro: FIN18164/08
Synt.aika: 7.2.2008
Kuvausikä: 22 kk
 
Muut havainnot:
K-tulos:K1
Isä: AAVISTUKSEN Å'SOLEMIO; K0
Emä: MERKALEEN'S NATALIA; K6
 
Pitkäkarvainen mäyräkoira / Uros
Reknro: FIN18165/08
Synt.aika: 7.2.2008
Kuvausikä: 22 kk
 
Muut havainnot:
K-tulos: K2
Isä: AAVISTUKSEN Å'SOLEMIO; K0
Emä: MERKALEEN'S NATALIA; K6
 
Pitkäkarvainen mäyräkoira / Uros
Reknro: FI50984/10
Synt.aika: 12.8.2010
Kuvausikä: 24 kk
 
Muut havainnot:
K-tulos: K1
Isä: ROSS CASTRO; K0
Emä: MERKALEEN'S NATALIA; K6
 
Pitkäkarvainen mäyräkoira / Narttu
Reknro: FI50987/10
Synt.aika: 12.8.2010
Kuvausikä: 24 kk
 
Muut havainnot:
K-tulos: K2
Isä: ROSS CASTRO; K0
Emä: MERKALEEN'S NATALIA; K6
 
Pitkäkarvainen mäyräkoira / Narttu
Reknro: FI50986/10
Synt.aika: 12.8.2010
Kuvausikä: 24 kk
 
Muut havainnot:
K-tulos: K0
Isä: ROSS CASTRO; K0
Emä: MERKALEEN'S NATALIA; K6
 
Pitkäkarvainen mäyräkoira / Uros
Reknro: FI50985/10
Synt.aika: 12.8.2010
Kuvausikä: 24 kk
 
Muut havainnot:
K-tulos: K0
Isä: ROSS CASTRO; K0
Emä: MERKALEEN'S NATALIA; K6
 
Pitkäkarvainen mäyräkoira / Narttu
Reknro: FI50988/10
Synt.aika: 12.8.2010
Kuvausikä: 24 kk
 
Muut havainnot:
K-tulos: K2
Isä: ROSS CASTRO; K0
Emä: MERKALEEN'S NATALIA; K6
 
Pitkäkarvainen mäyräkoira / Narttu
Reknro: FI50989/10
Synt.aika: 12.8.2010
Kuvausikä: 25 kk
 
Muut havainnot:
K-tulos: K0
Isä: ROSS CASTRO; K0
Emä: MERKALEEN'S NATALIA; K6
 
Pitkäkarvainen mäyräkoira / Uros
Reknro: FI29721/11
Synt.aika: 9.4.2011
Kuvausikä: 30 kk
 
Muut havainnot:
LTV0 (normaali)SP0 (puhdas)VA0 (normaali)
K-tulos: K1
Isä: JAHISARV PLUTO; K-
Emä: HAPPY POP'S DITTY KITTY; K0
 
Pitkäkarvainen mäyräkoira / Uros
Reknro: FI29722/11
Synt.aika: 9.4.2011
Kuvausikä: 30 kk
 
Muut havainnot:
LTV0 (normaali)SP0 (puhdas)VA0 (normaali)
K-tulos: K2
Isä: JAHISARV PLUTO; K-
Emä: HAPPY POP'S DITTY KITTY; K0
 
Pitkäkarvainen mäyräkoira / Uros
Reknro: FI29725/11
Synt.aika: 9.4.2011
Kuvausikä: 30 kk
 
Muut havainnot:
LTV0 (normaali)SP0 (puhdas)VA0 (normaali)
K-tulos: K1
Isä: JAHISARV PLUTO; K-
Emä: HAPPY POP'S DITTY KITTY; K0
 
Pitkäkarvainen mäyräkoira / Narttu
Reknro: FI29727/11
Synt.aika: 9.4.2011
Kuvausikä: 30 kk
 
Muut havainnot:
LTV0 (normaali)SP0 (puhdas)VA0 (normaali)
K-tulos: K3
Isä: JAHISARV PLUTO; K-
Emä: HAPPY POP'S DITTY KITTY; K0
 
Pitkäkarvainen mäyräkoira / Uros
Reknro: FI29724/11
Synt.aika: 9.4.2011
Kuvausikä: 30 kk
 
Muut havainnot:
LTV0 (normaali)SP0 (puhdas)VA0 (normaali)
K-tulos: K1
Isä: JAHISARV PLUTO; K-
Emä: HAPPY POP'S DITTY KITTY; K0
 
Pitkäkarvainen mäyräkoira / Uros
Reknro: FI29723/11
Synt.aika: 9.4.2011
Kuvausikä: 30 kk
 
Muut havainnot:
LTV0 (normaali)SP0 (puhdas)VA0 (normaali)
K-tulos: K0
Isä: JAHISARV PLUTO; K-
Emä: HAPPY POP'S DITTY KITTY; K0
 
Pitkäkarvainen mäyräkoira / Narttu
Reknro: FI20292/12
Synt.aika: 9.2.2012
Kuvausikä: 44 kk
 
Muut havainnot:
LTV1 (jakautunut ristiluun keskiharjanne (s1-s2) tai muu lievästi normaalista poikkeava rakenne)SP0 (puhdas)VA0 (normaali)
K-tulos: K2
Isä: CSARDAS VOM RAINERSCHLÖSSL; K-
Emä: HAPPY POP'S DAISY DANCE; K0
 
Pitkäkarvainen mäyräkoira / Narttu
Reknro: FI35546/16
Synt.aika: 29.5.2016
Kuvausikä: 27 kk
 
Muut havainnot:
LTV0 (normaali)SP0 (puhdas)VA0 (normaali), lukumäärä: 0
K-tulos: K3
Isä: BATTABI'S BEN UNCAS; K0
Emä: HAPPY POP'S FAVOR WITH FINN; K0
 
Pitkäkarvainen mäyräkoira / Narttu
Reknro: FI35548/16
Synt.aika: 29.5.2016
Kuvausikä: 25 kk
 
Muut havainnot:
LTV1 (jakautunut ristiluun keskiharjanne (s1-s2) tai muu lievästi normaalista poikkeava rakenne)SP0 (puhdas)VA0 (normaali), lukumäärä: 0
K-tulos: K3
Isä: BATTABI'S BEN UNCAS;K0
Emä: HAPPY POP'S FAVOR WITH FINN; K0
 
Pitkäkarvainen mäyräkoira / Narttu
Reknro: FI35547/16
Synt.aika: 29.5.2016
Kuvausikä: 28 kk
 
Muut havainnot:
LTV1 (jakautunut ristiluun keskiharjanne (s1-s2) tai muu lievästi normaalista poikkeava rakenne)SP0 (puhdas)VA0 (normaali), lukumäärä: 0
K-tulos: K3
Isä: BATTABI'S BEN UNCAS;K0
Emä: HAPPY POP'S FAVOR WITH FINN; K0
 
Pitkäkarvainen mäyräkoira / Uros
Reknro: FI35544/16
Synt.aika: 29.5.2016
Kuvausikä: 27 kk
 
Muut havainnot:
LTV0 (normaali)SP0 (puhdas)VA0 (normaali), lukumäärä: 0
K-tulos: K3
Isä: BATTABI'S BEN UNCAS; K0
Emä: HAPPY POP'S FAVOR WITH FINN; K0
 
Pitkäkarvainen mäyräkoira / Narttu
Reknro: FI51359/14
Synt.aika: 29.9.2014
Kuvausikä: 24 kk
 
Muut havainnot:
LTV0 (normaali)SP0 (puhdas)VA0 (normaali)
K-tulos: K1
Isä: HAPPY POP'S GAME OF CHANCE; K2
Emä: RUOHOMETSÄN KARDEMUMMA; K1
 
Pitkäkarvainen mäyräkoira / Narttu
Reknro: FI51361/14
Synt.aika: 29.9.2014
Kuvausikä: 26 kk
 
Muut havainnot:
LTV0 (normaali)SP0 (puhdas)VA0 (normaali)
K-tulos: K0
Isä: HAPPY POP'S GAME OF CHANCE; K2
Emä: RUOHOMETSÄN KARDEMUMMA; K1
Mäyräkoiran selkäranka, nikamien määrä C, T ja L-alueella. Niina Heleniuksen kirjallisuuskatsaus: Koiran välilevysairaus ja akupunktio. Kuva muokattu lähteestä Lorenz ym. 2011.