Mäyräkoirien terveys- ja jalostustilastot

Pitkäkarvaisten mäyräkoirien terveys- ja jalostustilastot, kennelliiton jalostustietojärjestelmästä

Terveystilastot (Suomen Kennelliitto, jalostustietojärjestelmä)

Valitse valikosta ko tilasto ja määritä seurantavuodet seuraavista:

Silmätutkimustilasto vuosilta 2000 - 2018

Polviniveltilasto vuosilta 2000 - 2018

Kuolinsyytilasto vuosina 2000 - 2018

Mäyräkoirien selkäkuvaustilastot, Suomen mäyräkoiraliitto ry (ennen 1.6.2013 julkaisuluvan antaneet)

Jalostustilastot (Suomen Kennelliitto, jalostustietojärjestelmä), Valitse valikosta ko tilasto ja määritä seurantavuodet seuraavista:

Jalostukseen käytetyt urokset, uroksittain vuosina 2000 - 2018

Jalostukseen käytetyt urokset uros/narttu vuosina 2000 - 2018

Jalostukseen käytetyt nartut, jalostusnartuittain vuosina 2000 - 2018

Jalostukseen käytetyt nartut narttu/uros vuosina 2000 - 2018

Urosten jälkeläistilastot vuosina 2000 - 2018, silmätarkastustiedoin

Narttujen jälkeläistilastot vuosina 2000 - 2018, silmätarkastustiedoin