Airedalen terveys- ja jalostustilastot

Kennelliiton jalostustietojärjestelmä, terveystilastot, jalostustilastot

Terveystilastot Kennelliiton jalostustietojärjestelmästä, valitse valikosta oheinen tilasto ja määritä tarkasteluvuodet mahdollisimman laajaksi:

Lonkkaniveltilastot vuosina 1990 - 2013

Kyynärniveltilastot vuosina 1990 - 2013

Silmätutkimustilasto vuosina 1990 - 2013

Kuolinsyytilasto vuosina 1990 - 2013

Spondyloositilasto vuosina 1990 - 2013

Jalostustilastot, ohje kuten yllä:

Jalostukseen käytetyt urokset, uroksittain vuosina 2000 - 2013

Jalostukseen käytetyt urokset, ryhmittelynä uros/narttu vuosina 2000 - 2013

Jalostukseen käytetyt nartut, nartuittain vuosina 2000 - 2013

Jalostukseen käytetyt nartut, ryhmiteltyinä narttu/uros vuosina 2000 - 2013

Urosten jälkeläistilastot vuosina 2000 - 2012, terveystietoineen

Narttujen jälkeläistilastot vuosina 2000 - 2012, terveystietoineen