Kasvattajan vastuu pennuista

Myyjä vastaa näistä koirasi kasvattajana

J-pentuetta 5 vk v.2012
  1. Myydessäni koiran muistan, että Kennelliiton ja rotujärjestön jäsenenä tulee minun noudattaa annettuja ohjeita ja käyttää Kennelliiton kauppakirjaa. Lisäksi noudatan hyvää kauppatapaa ja voimassa olevia säännöksiä.
  2. Varmistun, että pennun ostajat tutustuvat kaupan kohteeseen ja annettuihin ohjeisiin huolellisesti, ennen kaupantekohetkeä.
  3. Pentujen tulee olla luovuttaessa vähintään 7 viikon ikäisiä.
  4. Toimitan sinulle koirasi rekisteritodistuksen ilman eri maksua, viimeistään kahden kuukauden kuluttua siitä kun omistusoikeus on siirtynyt ostajalle.
  5. Kerron ostajille, tiedossani olevista koiran virheistä, rodussa esiintyvistä perinnöllisistä sairauksista, koiran perinnöllisestä taipumuksesta saada näitä virheitä sekä näiden seikkojen merkityksestä.
  6. Jos uroskoira havaitaan myöhemmin kivesvikaiseksi, myyjällä on velvollisuus palauttaa kolmasosa kauppahinnasta, joko eläinlääkärin todistusta vastaan tai että myyjä itse toteaa koiran kivesvikaiseksi, viimeistään silloin kun koira täyttää vuoden.
  7. Napatyrän ilmetessä, myyjä maksaa leikkauksesta ja eläinlääkärin hoidosta aiheutuneet kulut.
  8. Annan koirasi mukana sille kirjallisena, rodunomaiset hoito-, ruokinta- ja rokotusohjeet.
  9. Laajennan uuden koiranomistajan koiratietoutta, antamalla hänelle myös kennelliiton ja rotujärjestön toimittaman valistusaineiston.
  10. Opastan pennun ostajaa rotukohtaiseen koiranpitoon ja käyttöön.
J-pentueen pentuetreffit maaliskuussa v.2013